شیر ظرفشویی شلنگدار ( شاوری ) مدل البا کروم ( دو منظوره شلنگدار )