شیر ظرفشویی شلنگدار ( شاوری ) مدل کاپری مشکی طلا ( ظرفشویی شلنگدار )