شیر ظرفشویی شلنگدار ( شاوری ) مدل البا طلا براق ( دو منظوره شلنگدار )