شیر ظرفشویی شلنگدار ( شاوری ) مدل البا طلا مات ( دو منظوره شلنگدار )