شیر ظرفشویی شلنگدار ( شاوری ) مدل البا استیل مات ( دو منظوره شلنگدار )