روشویی روسنگی آرمیتاژ مدل البرز

تولیدکننده: چینی بهداشتی آرمیتاژ
ابعاد:14 × 47 × 63 سانتی متر
رنگ:سفید
لعاب:براق