توالت فرنگی طبی مروارید مدل سیلویا

برند توالت فرنگی: مروارید
نوع توالت فرنگی: وال هنگ
خروجی سیفون توالت فرنگی: دیوار
آکس تخلیه توالت فرنگی (mm): 180
درجه توالت فرنگی: 1, 2, 8