توالت ایرانی مروارید مدل پارمیدا تخت

برند توالت ایرانی: مروارید
عمق کاسه توالت ایرانی: تخت
نوع آبریز توالت ایرانی: بسته
طراحی طبی توالت ایرانی: غیر طبی
درجه توالت ایرانی: 1, 2, 3
ابعاد توالت ایرانی (cm): 58.8×46.2×22.3
وزن توالت ایرانی (kg): 15.22